Finanšu pārskati

Pirmo reizi pēc Rietumu Bankas iniciatīvas starptautisku auditoru pārbaude tika veikta 1994.gadā. Kopš 1995.gada ikgadēja lielāko starptautisko audita uzņēmumu pārbaude ir obligāta prasība attiecībā uz visām Latvijas komercbankām.

Atbilstoši Latvijas Republikas likumam "Kredītiestāžu likums", Rietumu Banka katru gadu publicē pilnu starptautisko auditoru ziņojumu par Bankas darba rezultātiem.

Neatkarīgo auditoru ziņojumi un finanšu pārskati:

2023

2022

2021

2020

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads

2013.gads

2012.gads

2011.gads

2010.gads

2009.gads

2008.gads

2007.gads

2006.gads

2005.gads

2004.gads

2003.gads

2002.gads

2001.gads

2000.gads

1998.gads

1997.gads

1996.gads

1995.gads

1994.gads