Noguldījumu garantijas

Kopš 1998. gada Latvijā ir spēkā Noguldījumu garantiju likums, kas paredz: ja fiziskajām un juridiskajām personām, kas ir kredītiestādes klienti, viņu noguldījumi kļūst tām nepieejami (kredītiestādes maksātnespējas, licences anulēšanas, noguldījumu atmaksas neiespējamības konstatēšanas gadījumā), noguldījumu atmaksu klientiem garantē Latvijas valsts ar noguldījumu garantijas sistēmas starpniecību.

Atmaksa no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem tiek veikta minētajā likumā noteiktajos apmēros un termiņos.

Sīkāku informāciju par noguldījumu aizsardzību var saņemt Latvijas Bankas tīmekļa vietnē www.bank.lv