Darījumi ar momentānu izpildi

  • TOD (today) - norēķini tiek veikti darījuma noslēgšanas dienā;
  • TOM (tomorrow) - norēķini tiek veikti nākamajā dienā pēc darījuma noslēgšanas saskaņā ar iepriekš noteiktu kursu;
  • SPOT - norēķini tiek veikti aiznākamajā dienā pēc darījuma noslēgšanas saskaņā ar iepriekš noteiktu kursu.

Nākotnes (forvarda) darījumi

Norēķini tiek veikti saskaņā ar iepriekš noteiktu kursu pēc trīs vai vairāk dienām pēc darījuma noslēgšanas (šis termiņš var būt ilgs - līdz pat gadam).

Slēdzot nākotnes darījumu, nepieciešams bankā noguldīt nodrošinājuma noguldījumu 5% apmērā no darījuma summas.

SWAP valūtas pirkšanas / pārdošanas darījumi

SWAP - bankas darījums, kas sastāv no divām pretējām konvertēšanas operācijām attiecībā uz vienu summu. Banka pērk no klienta noteiktu valūtu (konvertē to uz citu), un pēc noteiktā termiņa pārdot klientam viņa sākotnējo valūtu atpakaļ. Darījumi notiek saskaņā ar iepriekš noteiktiem kursiem.

SWAP darījumi tiek izmantoti, lai noteikta laika posma ietvaros apdrošinātos no valūtu riskiem (piemēram, tirdzniecības un finanšu uzņēmumiem).

Kā darījuma nodrošinājums kalpo nodrošinājuma noguldījums.

ORDER darījumi

ORDER darījums - valūtas pirkšana / pārdošana saskaņā ar iepriekš noteiktu kursu, kas atšķiras no pašreizējā tirgus kursa. Kad valūtas kurss tirgū sasniedz noteikto lielumu, darījums tiek automātiski izpildīts (ORDER darbojas visu diennakti).

Bez valūtas cenas un summas ORDER darījumā tiek norādīts arī tā termiņš. Rīkojums par darījuma izpildi var tikt priekšlaicīgi atsaukts bankas darba laikā (darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00). Minimālais darījuma apjoms - 100 000 USD (vai ekvivalents citā valūtā).

ORDER darījumu veidi:

  • take profit - paredzēts pozitīva rezultāta sasniegšanai, kad valūtu pāris sasniedz prognozēto kursu;
  • stop loss - paredzēts iespējamo zaudējumu samazināšanai atvērtajai pozīcijai nelabvēlīgas valūtu pāra attiecību dinamikas gadījumā.

Valūtas automātiskā konvertācija

Šis pakalpojums sniedz iespēju noformēt iesniegumu uz pastāvīgu automātisko līdzekļu konvertāciju klienta kontā.

Automātiski konvertēt var:

  • visus ienākošos līdzekļus no vienas valūtas uz citu valūtu
  • ienākošos līdzekļus no vienas valūtas līdz noteiktam atlikumam citā valūta
  • visus ienākošos līdzekļus, kas pārsniedz noteikto atlikumu vienā valūtā, uz citu valūtu