Rietumu Banka piedāvā saviem klientiem iespēju automātiski veikt dažādu maksājumu un rēķinu apmaksu, kā arī papildināt kartes kontu. Automātiskie maksājumi ne tikai ieekonomēs jūsu laiku, bet arī atbrīvos no liekām rūpēm.

Pastāvīgā maksājuma rīkojums

Pastāvīgā maksājuma rīkojums (Standing Order) ļauj automātiski veikt pārskaitījumus no norēķinu konta saskaņā ar iepriekš iesniegtiem rīkojumiem. Šāds maksājuma veids bieži tiek izmantots līdzekļu pārskaitīšanai uz karšu kontiem, komunālo un citu pastāvīgo maksājumu apmaksai.

Šis pakalpojums ļauj pārskaitīt līdzekļus no norēķinu konta bez summas ierobežojuma, ar maksimālā pārskaitījuma lieluma ierobežojumu, vai summas, kuras nav mazākas par klienta noteiktajiem apmēriem. Tāpat ir iespēja fiksēt regulāri pārskaitāmās summas lielumu vai arī sastādīt individuālu grafiku, kas satur dažādas maksājumu summas.

Turklāt klients pats nosaka veicamo maksājumu regularitāti: saskaņā ar grafiku, ik dienu, katras pāris dienas; vai noteiktā mēneša dienā, ik mēnesi, ik ceturksni vai reizi pusgadā.

Šī pakalpojuma ietvaros iespējams arī noteikt maksājumu veikšanas termiņu, kura laikā tiks pārbaudīts, vai veicamajam pārskaitījumam ir pieejami naudas līdzekļi, kas novērš arī pārskaitījuma neizpildes risku gadījumā, ja maksājuma datums sakrīt ar brīvdienu.

Maksājuma izpilde notiek tikai tad, ja klienta kontā ir nepieciešamie līdzekļi veicamā maksājuma valūtā. Banka neveic automātisku konvertāciju pastāvīgā maksājuma izpildei.

Pastāvīgā maksājuma noformēšanai nepieciešams aizpildīt:

Kartes konta pastāvīga papildināšana

Kartes konta pastāvīga papildināšana ļauj automātiski veikt regulāru kartes konta papildināšanu jūsu norādītajā laikā un apjomā.

Jūs varat iesniegt bankā Kartes konta pastāvīgas papildināšanas rīkojumu, nosakot, ka uz kartes kontu regulāri ir jāpārskaita fiksēta vai tikai izmantotā kredīta limita dzēšanai nepieciešamā naudas summa, vai kartes kontā regulāri jānodrošina noteikts minimālais konta atlikums.

Varat izvēlēties pastāvīgās papildināšanās biežumu: katru darba dienu, reizi nedēļā vai mēnesī.