Atvērt finanšu instrumentu kontu

Lai atvērtu finanšu instrumentu kontu, jums ir jāiesniedz aizpildīta un parakstīta Klienta anketa darbam finanšu instrumentu tirgū
Uz Klienta anketas darbam finanšu instrumentu tirgū pamata un saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu banka piešķir klientam vienu no šādiem statusiem: tiesīgs darījumu partneris, profesionāls klients vai privāts klients

Informācijas atklāšana ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros