Fondi (ieskaitot biržā tirgotie fondi un produkti)

Pamatinformācijas dokumenti

Zemāk ir apkopotas hipersaites uz produktu pamatinformācijas dokumentiem (Key Information Document (KID)), kurus klientiem ir iespējams iegādāties pēc savas iniciatīvas. Klients var saņemts pamatinformācijas dokumentus arī papīra formātā. 

Pirms rīkojuma iesniegšanas aicinām Jūs iepazīties ar pamatinformācijas dokumentu (KID) attiecīgajam finanšu instrumentam, kuru Jūs plānojat iegādāties. Atsevišķos gadījumos attiecīgajiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti regulētos tirgos, vai trešo personu pārvaldītiem ieguldījumu fondiem pamatinformācijas dokumenti var būt pieejami tikai angļu valodā vai citā EU oficiālā valodā. Ja pie šādiem nosacījumiem Jūs izvēlēsieties turpināt pakalpojuma saņemšanu un iesniegt rīkojumu par attiecīgo finanšu instrumentu, AS "Rietumu Banka" uzskatīs, ka Jūs esat piekritis iepazīties ar minēto dokumentu.