Noformēt subordinēto aizdevumu

Svarīgi! Lūdzam jūsu uzmanīgi iepazīties ar termina "subordinētais aizdevums" skaidrojumu Latvijas normatīvajos aktos.

  • Subordinētais aizdevums paredz līdzekļu nodošanu uz laiku bankas īpašumā; banka noteiktajā laikā apņemas atgriezt līdzekļus tādā pašā apjomā un izmaksāt procentus, ja tādi ir atrunāti.
  • Aizdevējs nevar pretendēt uz aizdevuma pirmstermiņa atgriešanu, izņemot kredītiestādes likvidācijas gadījumā, un šāda prasība tiks apmierināta pēc visu kreditoru prasību apmierināšanas, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.
  • Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, uz subordinēto aizdevumu neattiecas valsts garantiju sistēma.

Ja jūs vēl neesat Rietumu Bankas klients, jums nepieciešams atvērt norēķinu kontu bankā. Visas nepieciešamās konsultācijas par norēķinu konta atvēršanu jūs varat saņemt bankas diennakts Informācijas dienestā (67025555).

Subordinētā aizdevuma līgums: