Hipotekārais kredīts

Informācija par ienākumu avotiem

  • VID izziņa par kredītņēmēja ienākumiem
  • Izziņa no darba vietas par kredīta ņēmēja ieņemamo amatu un ikmēneša darba algas apjomu;
  • Izziņa par citiem kredīta ņēmēja un / vai par ģimenes locekļu ienākumiem, kas veido kopējo ģimenes budžetu.

Lai ikmēneša kredītu maksājumi neradītu Jums raizes un ierobežojumus ikdienas dzīvē, prātīgi izvēlieties kredīta lielumu. Mēs iesakām ikmēneša kredītu maksājumiem veltīt ne vairāk kā 50% no kopējiem ģimenes ikmēneša ienākumiem.

Aizņēmēja pases kopija

Nekustamā īpašuma tirgus vērtības novērtējums

Atlaides nekustamā īpašuma novērtējumam, lai saņemtu kredītu Rietumu bankā, var saņemt:

Dokumenti, kas apliecina aizņēmēja tiesības ieķīlāt nekustamo īpašumu.

Izziņa par to, ka nomaksāti visi komunālie pakalpojumi, kas attiecas uz ieķīlājamo nekustamo īpašumu.

Izziņa par personām, kuras deklarētas ieķīlājamajā dzīvoklī vai mājā.